Jordan Rift Valley

Yom HaZikaron

  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיב...